جلو پا دستگاه و قفل کردن زانو

جلو پا دستگاه و قفل کردن زانو

جلو پا دستگاه ، یکی از حرکات تک مفصلی فوق العاده برای عضلات چهار سر ران می باشد. در گروه تمرینات پا با دستگاه قرار میگیرد.

 

 

در فضای مجازی بسیار دیده می شود که افرادی می گویند جلو پا دستگاه که می زنید بالای دامنه به هیچ عنوان نباید قفل شود این قفل کردن موجب وارد شدن آسیب به زانو و پا می شود اما نکته ای که حائز اهمیت است و نیاز به دقت دارد این است که چه کسی دارد این حرکت را انجام می دهد. تجربه ورزشکار در چه حدی است به این صورت نیست که برای همه چنین مسئله ای صدق کند.

زیرا ممکن است ورزشکار عضلات خیلی قوی حول محور زانو  داشته باشد و این کار یک نوع تکنیک برای انقباض قوی تر است، اما وزنه خیلی سنگین نیست و از همه مهم تر داشتن سابقه است.

اگر وزنه مناسب باشد وعضلات نسبتاٌ قدرت طبیعی متوسط داشته باشد قفل کردن زانو یک تکنیک برای داشتن انقباض قوی است که باید مانند فیلم به آرامی دستگاه را به سمت بالا بیاورید بالای دامنه کمی توقف کامل و عضله را منقبض می کنید در این حالت امکان آسیب به حداقل می رسد.

مسلماٌ اگر شما پاها را پرت کنید و با سرعت انجام دهید ممکن است در قسمت زانو دچار آسیب دیدگی شوید.

این حرکت فشار بسیار خوبی بر عضله چهار سر ران وارد میکند. میتوان با تغییر زاوایای متنوع پا ، فشار را به قسمت های مختلف عضله چهار سر متمرکز تر کرد. عضله همسترینگ (پشت پا) در دامنه منفی حرکت درگیری بسزایی نیز دارد.

موفق باشید.

برای دیدن آموزش های بیشتر کلیک کنید.

دیدگاهتان را بنویسید