زیر شکم روی میز

حرکت زیر شکم روی میز

حرکت زیر شکم روی میز جهت تقویت عضلات شکم به کار گرفته می‌شود.

عضلات درگیر در انجام حرکت زیر شکم روی میز

عضلات اصلی درگیر: عضلات راست شکمی

عضلات فرعی درگیر: عضله مایل بیرونی٬ عضله مایل درونی٬ عضله تهی گاهی مازویی٬ عضله راست رانی

نحوه انجام حرکت زیر شکم روی میز

1- بر روی نیمکت محکم شده بنشینید و لبه نیمکت را ازپشت بگیرید.زانوهای خود را کمی خم و پاهای خود را آویزان نگه دارید.
2- زانوهای خود را به سمت سینه بالا بیاورید٬ در حالی که پاهای شما نزدیک به یکدیگر قرار گرفته‌اند.
3- پاهای خود را پایین بیاورید تا جایی که پاشنه ها تقریباً با زمین در تماس باشند.

نکات مهم

در حرکت زیر شکم روی میز قسمت های پایین درگیر میشوند که البته قسمت راست رانی و سوئز خاصره درگیری بیشتری دارند.
شما میتوانید این حرکت را تکمیل تر کنید. شما عضلات شکم را به صورت یک مخزن در نظر بگیرید که ما میخواهیم این مخزن را جمع و مجدد باز کنیم. برای این کار پاها به سمت بالا و بالا تنه را به جلو حرکت دهید.
اگر میخواین رو قسمت (وی لاین) فشار بیشتری بیاید ، میتوانید به صورت ترکیبی انجام دهید. 

دیدگاهتان را بنویسید