زیر بغل قایقی با دستگیره جمع

زیر بغل قایقی با دستگیره جمع

 زیر بغل قایقی با دستگیره جمع

زیربغل قایقی یکی از بهترین حرکات برای تقویت عضلات زیربغل و پشت است . با استفاده از حرکت زیربغل قایقی کلیه عضلات پشت تا حد زیادی درگیر و تقویت می‌شوند.

زیر بغل قایقی را با گیرش های مختلفی انجام می دهند ما امرور می خواهیم با دستگیره وی انجام دهیم ، اما چرا دستگیره وی؟ زیرا وقتی گیرش جمع را نگه می داریم دست ها کنار بدن قرار می گیرند به همین دلیل قسمت های پایینی عضلات پشت درگیری بیشتری خواهند داشت.

زیر بغل قایقی با روش های مختلفی انجام می گیرد اما نکته ای که حائزاهمیت است سابقه ورزشکار است.

امکان دارد شخص تنه را کاملا به جلو خم کند و حرکت را انجام دهد یا ممکن است کمر کاملا صاف باشد و حرکت انجام بگیرد و یا امکان دارد ورزشکار وزنه ی سنگینی را به عنوان تناژ انتخاب کند که موقع انجام حرکت حتی با کمر مقداری بازی کند و آن را به جلو وعقب براند. هیچ کدام از این حرکات اشتباه نیست و همه چیز به سابقه ورزشکار بستگی دارد.

 

نکات مهم :

1- اگرمبتدی بودید و به دنبال فشار ایمن هستید کمر را صاف نگه می دارید اما اگر شما ورزشکار حرفه ای هستید تعادل دارید و عصب عضله ی شما با هم هماهنگ است می توانید فشار بیاورید و تناژ های سنگینی انتخاب کنید و تا حدودی هم می توانید با کمر بازی کنید به شرط اینکه تیغه کمر صاف باشد.

2- در دسته حرکت های روئینگ شما باید فشار را از آرنج وارد بکنید و شانه ها باید به سمت عقب کشیده شود.

موفق باشید.  

برای دیدن آموزش های بیشتر کلیک کنید

دیدگاهتان را بنویسید