پرس سرشانه دمبل

پرس سرشانه دمبل

پرس سرشانه دمبل یک تمرین مربوط به عضلات شانه و کتف است ، که برای تقویت عضلات سرشانه از این نوع حرکت استفاده می شود. این تمرین ،حرکت ویژه ای ، جهت فشار روی عضلات سرشانه به خصوص عضلات دلتوئید می باشد. این حرکت به صورت ایستاده و نشسته انجام می شود ، اما در حرکت نشسته به علت ثابت ماندن کمر بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد.

عضلات درگیر در پرس سرشانه دمبل

عضلات اصلی : دلتوئید قدامی

عضلات فرعی : دلتوئید جانبی ، سه سر بازوئی، بخش بالایی عضله سینه ، ذوزنقه

نحوه اجرای پرس سرشانه دمبل

  1. در ابتدا روی نیمکت بنشینید ، دمبل ها را در دست بگیرید به طوری که همتراز شانه باشد ، کف دست ها را رو به جلو نگه دارید و آرنج ها کمی رو به داخل باشد.
  2. دمبل ها را به سمت بالا ببرید تا جایی که آرنج تقریبا صاف باشد.
  3. دمبل ها را به آرامی پایین بیاورید تا جایی که دمبل ها شانه شما را لمس کند.

نکات مهم

در پرس سرشانه دمبل ، برای اینکه فشار در سرشانه ایجاد شود باید فلکشن خالص داشته باشید.
اشتباهات موجود :اگر طرز نشستن شما به گونه ایست که باسن مقداری جلو باشد ، باعث میشود تنه شما شیب داشته باشد ، و فشار بیشتر ، روی بالا سینه اعمال می شود. پس اگر هدف شما از انجام این نوع حرکت این است که به سرشانه فشار بیاورید ، نکات زیر را رعایت کنید :
  • باسن کامل رو به عقب باشد
  • به تکیه گاه به صورت کامل تکیه بزنید
  • سر و سینه شما رو به بیرون باشد
  • آرنج ها کمی رو به داخل باشد.
برای آموزش های بیشتر کلیک کنید.

دیدگاهتان را بنویسید