آموزش کراس از پایین (down cross)

آموزش کراس از پایین  (down cross)

فشار مستقیم کراس از پایین ، به عضله سینه (قسمت بالا سینه) وارد می شود. عضلاتی همچون جلویی سرشانه (دلتوئید قدامی) ، ترقوه ای ، دو سر بازو (جلو بازو) و ساعد در به ثمر رساندن حرکت نقش دارند.

هدف این تمرین درگیری بیشتر قسمت های بالایی سینه است و خود به خود قسمت قدامی سرشانه هم درگیر می شود .

نکته بسیار مهم برای آوردن فشار بیشتر به قسمت ترقوه ای و قسمت بالای سینه مسیر حرکت است، زیرا قسمت بالایی عضله ی سینه حالتی اریب مانند دارد پس بسیار مهم است که دستمان را در همین جهت (اریب) حرکت دهیم.

اگر دست خیلی کنار بدن باشد یا خیلی باز باشد فشار مورد نیاز اصلا وارد نمی شود.

 

 

نحوه انجام حرکت:

1- تنظیمات کراس را خیلی پایین نگذارید مقداری بالاتر تنظیم کنید.

2- سپس مانند فیلم بالا در دامنه ی عضله ی اریب سینه حرکت را انجام می دهید ، تا بتوانید قسمت بالایی سینه را بیشتر درگیر کنید .

3-  حرکت را به تعداد مشخص شده در برنامه خود تکرار کنید.

می توانید از کراس های عریض تر هم استفاده کنید که هیچ مشکلی ندارد ، اما فقط باید دست ها در دامنه ای مشخص حرکت کند  تا آن فشار مد نظر وارد شود.

می توانید از طریق کلیک بر روی لینک زیر وارد و بسایت ما شوید و با دوره ی کامل بدنسازی و دوره آموزشی مربی شو آشنا شوید.

صفحه اصلی

موفق باشید. 

 

دیدگاهتان را بنویسید